Các chương trình vì cộng đồng

Quà tặng mẹ cung cáp sản phẩm và thông tin làm đẹp cùng những sản phẩm chất lượng và chương trình chia sẽ với cộng đồng

QuaTangMe bên cạnh bán hàng úc xách tay, thực phẩm chức năng úc, vitamin xách tay úc, sữa bột úc cũng luôn thực hiện các chương trình cộng đồng như giúp đỡ trẻ em mồ côi các trường hợp khó khăn và các chương trình lễ tét cho người nghèo